Opolska Karta Rodziny i Seniora

 
 
Kancelaria LEGE ARTIS przystąpiła do projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora. Opolska Karta Rodziny i Seniora to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających dwoje i więcej dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób samotnie wychowujących co namniej dwoje dzieci oraz rodziców wychowujących jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym albo znacznym, a także dla osób starszych, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim. Kancelaria oferuje 50% - 60% zniżkę w zakresie doradztwa prawnego - udzielania porad prawnych oraz 20% zniżkę z tytułu zastępstwa klientów w postępowaniach przed sądami oraz innymi instytucjami, w tym urzędami.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie http://ssd.opolskie.pl/page/248,pelna-lista-partnerow-karty---do-pobrania.html

Projekt i wykonanie PRONETIX