Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa i postępowania karnego w szczególności poprzez:

1) obronę podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami wszystkich instancji;
2) występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego;
3) przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych;
4) reprezentację w sprawach o odroczenie wykonania kary oraz innych sprawach w postępowaniu wykonawczym;
5) poradnictwo prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego.
  
Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe, do czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym. Reprezentacja strony przez prawnika Kancelarii jest możliwa zarówno od momentu wszczęcia postępowania, jak i w drodze wstąpienia do postępowań będących w toku.
 

Projekt i wykonanie PRONETIX