Prawo pracy


Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

1) sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji;
2) doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy;
3) reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy;
4) doradztwo w zakresie uprawnień związanych z ubezpieczeniem społecznym;
5) dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia społecznego;
6) dochodzenie roszczeń związanych z wypadkiem przy pracy.

Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy zostało omówione w dziale Prawo Cywilne.

Projekt i wykonanie PRONETIX